Digital factory | 6. 11. 2018

HANNOVER MESSE 2019: Průmysl 4.0 a umělá inteligence

Veletrh HANNOVER MESSE posouvá digitální transformaci a energetické hospodářství kupředu. Každý rok představuje další krok směrem do budoucnosti.  V roce 2019 je vedoucím tématem „Integrated Industry – Industrial Intelligence“. Téma je určeno digitálnímu propojení člověka se strojem ve věku umělé inteligence.

„Umělá inteligence má potenciál pro vytvoření revoluce v průmyslu a energetickém hospodářství, “ říká Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva veletržní správy Deutsche Messe. „Lidé učí stroje jednat logicky a účelně, a tím uspokojovat potřeby zákazníků. Systémy umělé inteligence generují znalosti a umí dnes na základě dat a algoritmů průběžně optimalizovat stav provozu nebo bezpečně předvídat závady a poruchy ve výrobních procesech, v elektrické síti nebo v logistice. Této problematice je věnováno vedoucí téma Integrated Industry – Industrial Intelligence.“

K propojování lidí, strojů a dat dochází prostřednictvím společných platforem, na kterých jsou vyměňovány násobící se znalosti. Člověk ale nadále má rozhodující úlohu. Výroba budoucnosti se neobjede bez jeho znalostí procesů a mnohotvárné kvalifikace.  Člověk umožňuje sběr dat, jejich analýzu, strojové učení nebo vývoj algoritmů pro umělou inteligenci. Industrial Intelligence proto také znamená rozvíjet a rozšiřovat řízení znalostí a vzdělávat nositele znalostí.

Vedoucí téma veletrhu HANNOVER MESSE 2019 zdůrazňuje rostoucí význam umělé inteligence a strojového učení v průmyslu a energetice.  Zahrnuje témata jako efektivní využívání energie nebo autonomní výrobní procesy, ale také výzvy v oblasti rozhraní, protokolů a bezpečnosti.  Na veletrhu HANNOVER MESSE se sejdou významní vědci, kteří se zabývají umělou inteligencí. Budou zde společně diskutovat o řešeních pro blízkou budoucnost a dále je rozvíjet. J. Köckler dále uvedl: „Vedoucí pracovníci, kteří ve svých firmách odpovídají za strategická rozhodnutí, by se měli intenzívně zabývat  potenciálem umělé inteligence a budoucími přelomovými změnami.   Právě veletrh HANNOVER MESSE 2019 je vhodnou platformou.“

HANNOVER MESSE – Get new technology first!

HANNOVER MESSE je přední světový průmyslový veletrh. Jeho vedoucí téma „Integrated Industry – Industrial Intelligence“ představuje dopodrobna digitalizaci výroby a energetických systémů.  Vedle šesti vedoucích veletrhů – IAMD-Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply, ComVac a Research & Technology – zahrnuje zvláštní oblasti pro startupy a témata věnovaná práci a profesní kariéře. Program veletrhu doplňuje více než 90 konferencí a fór. Příští veletrh HANNOVER MESSE se uskuteční od 01. do 05. dubna 2019 v Hannoveru. Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2019 je Švédsko.


Deutsche Messe AG

Veletržní správa Deutsche Messe AG je předním světovým organizátorem veletrhů investičních statků v Německu a v zahraničí.  Svým obratem 356 milionů eur v roce 2017 patří k pěti největším německým veletržním společnostem.  Do jejího portfolia patří přední mezinárodní veletrhy jako (v abecedním pořadí) CEBIT (obchodní festival inovací a digitalizace),  CeMAT (Intralogistika a Supply Chain Management),  didacta (vzdělání),  DOMOTEX (koberce a podlahové krytiny), HANNOVER MESSE (průmyslové technologie),  INTERSCHUTZ (požárnictví, záchranářství, ochrana obyvatelstva a bezpečnost), LABVOLUTION (laboratorní technika) a LIGNA (zpracování dřeva a lesnická technika). Výstaviště pravidelně hostí další akce, předními veletrhy jejich branží jsou: AGRITECHNICA (DLG; zemědělská technika)  EuroTier (DLG; chov užitkových zvířat), EMO (VDW; obráběcí stroje), EuroBLECH (Mack Brooks; zpracování plechu) a IAA Užitková vozidla (VDA; doprava, logistika, mobilita). Veletržní správu Deutsche Messe zastupuje asi ve 100 zemích více 1 200 zaměstnanců a 58 obchodních partnerů.


www.hannovermesse.de