Akce | 6. 3. 2019

HANNOVER MESSE 2019: Obchodní platformy – infrastruktury pro nové obchodní modely

Obchodní modely založené na platformách ukazují cestu budoucího vývoje. To, co je již v oblasti spotřeby běžné, se vyvíjí ve výrobním sektoru se zpožděním. Přesto je však mimo všechny pochybnosti, že platformová ekonomika hraje velkou roli ve výrobě strojů a zařízení – v rozvoji nových obchodních modelů a digitálních služeb. HANNOVER MESSE představí platformy, keré jsou průmyslu k dispozici.

Od 1. do 5. dubna 2019 otevře HANNOVER MESSE opět své brány. Na předním světovém veletrhu se bude prezentovat na 6 500 vystavovatelů. Hlavní téma zní „Integrated Industry – Industrial Intelligence“ a podtrhuje sílící význam strojového učení. Člověk bude využívat umělou inteligenci k tomu, aby se stroje a továrny řídily samy. Přitom se nejedná pouze o optimalizaci procesů nebo o energetickou efektivitu, ale také o rozhraní, protokoly a bezpečnost.

K průmyslové transformaci patří víc než jen propojené a inteligentní výrobní zařízení a produkty. Velkou roli hrají rovněž nové obchodní modely, které změní existující struktury trhu, a to v některých případech radikálně. „Digitální platformy spojí zákazníka s nabídkou“, říká Arno Reich, Senior Vice President  HANNOVER MESSE. „S tím souvisí zaprvé otázka, která IoT řešení nejlépe propojí člověka, stroje a procesy, ale také jde principiálně o to, kdo může nabídnout ideální výrobní systémy pro Průmysl 4.0.

Jak hodně se přitom obory IT a automatizace dále propojují, ukazují mimo jiné četné kooperace mezi odborníky na automatizaci a software, například  Adamos-Allianz nebo pracovní společenství založené ZVEI „5G Alliance for Connected Industries and Automation“.

S ohledem na digitalizaci jsou nová softwarová a IT řešení pro firmy ve zpracovatelském průmyslu obzvlášť významná. Přesně o to jde v halách 5 až 8 na HANNOVER MESSE v oblasti Digital Factory. Ke klíčovým tématům patří umělá inteligence a platformová ekonomika, stejně jako hybridní cloudy, augmented a virtual reality, 5G, blockchain, digital twins nebo ERP a MES systémy. Doposud jsou přihlášeni jako vystavovatelé firmy nabízející platformy a sofwarové firmy jako například Amazon Web Services, Atos, Dassault Systems, EPLAN, Huawei, IBM, Konica Minolta, Microsoft, Oracle, SAP, Siemens PLM a Software AG. Celkem představí více než 600 vystavovatelů svá řešení integrovaných procesů pro průmyslové využití.

Doprovodný program

HANNOVER MESSE nabízí více než 80 konferencí a fór. V oblasti  Digital Factory se mohou návštěvníci zúčastnit tří fór probíhajících po celou dobu veletrhu – Forum Industry 4.0, CAE Forum a Forum Industrial Security – nebo dvou jednodenních akcí: Additive Manufacturing Symposium 2. dubna a mezinárodní MES konference 4. dubna. Kromě toho budou uspořádány dvě zcela nové akce: Industrial Pioneers Summit 2. dubna v Convention Center a každodenní 5G-Arena v hale 16. Summit se zabývá otázkou „Co bude následovat po Průmyslu 4.0?“; Arena bude tvořit testovací základnu pro nadcházející implementaci 5G.

Partnerská země Švédsko je pro tento program perfektně připravená: švédská vláda sází na inteligentní průmysl se zaměřením na inovace, udržitelnost a digitalizaci. Přitom se země zaměřuje na švédsko-německé partnerství v inovacích, mimo jiné v oblastech mobility, test bedů a digitalizace malých a středních podniků. HANNOVER MESSE, vedoucí světová přehlídka Průmyslu 4.0, přivítá více než 100 vystavovatelů ze Švédska.

www.hannovermesse.de