Akce | 22. 10. 2019

Kvalita nejen v high-tech průmyslu

Mezinárodní konference kvality České společnosti pro jakost

Konference je zaměřená na aktuální otázky v oblasti kvality a je určena všem příznivcům moderních přístupů v kvalitě a zlepšování. Mottem letošního ročníku největší “kvalitářské” konference, která se v České republice koná, je slogan „Make Quality Great Again!“.  Akce je načasována jako příspěvek k celosvětovým oslavám dne kvality a každoročně vyhlašovaného listopadového Evropského týdne kvality.

I svět kvality musí reagovat na překotný technologický, společenský a ekonomický vývoj, jehož jsme svědky. Témata jako digitalizace, robotizace, inovace, generace Z, sociální sítě, virtuální realita, umělá inteligence a další vytvářejí kontext, který nutně ovlivňuje stávající nástroje a přístupy v oblasti kvality nejen u nás, ale v celém vyspělém světě.

První den konference zazní, mimo jiné za osobní účasti mistra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a významných zahraničních hostů, informace o Inovační strategii ČR, inspirativní zkušenosti z leteckého a automobilového průmyslu a také bude účastníkům oficiálně představen zcela nový Model EFQM 2020. Program prvního dne bude simultánně tlumočen do českého a anglického jazyka.

Těšit se můžete na vystoupení významného hosta Fredericka Martina z firmy Lockheed Martin Aeronautics Company s přednáškou s názvem „Zero defects“ – kvalita a bezpečnost v leteckém obranném průmyslu – z pohledu řízení dodavatelů. Leteckého průmyslu se dotkne i přednáška Libora Witasska ze společnosti Strojcar s názvem Od montovny k digitálním kompetencím.  Logistice u nás a  “za velkou louží” se bude věnovat Vítězslav Pilmaier z Arvato Services k.s.  V průběhu programu konference zazní více témat přínosných i pro dodavatelský řetězec organizací působících v leteckém průmyslu, z tohoto pohledu je konference pro tyto organizace velkou příležitostí.

Druhý den je na programu tradičně silná samostatná sekce určena organizacím automobilovému průmyslu, kde budou na téma Jak spolupracujete se svými dodavateli? diskutovat a přednášet odborníci ze Škoda Auto a.s., Toyota Peugeot Citroën Automotiv Czech s.r.o., Ford Motor Company, s.r.o.  Rober Bosch GmbH, Magna Automotive (CZ) s.r.o. a České společnosti pro jakost. V souvislosti s nastupujícím Průmyslem 4.0 přinášíme samostatnou sekci s názvem Software pro řízení kvality s ohledem na trendy digitalizace a robotizace. V rámci sekce budou představena zajímavá SW řešení. Těšit se můžete i na kulatý stůl, jehož tématem budou Osvědčené manažerské přístupy v oblasti vedení lidí. V závěrečném plenárním zasedání proběhne další kulatý stůl na téma Zkušenosti z auditů (nejen) z automobilového průmyslu, konferenci uzavře přednáška Pavla Škody na téma Průmysl 4.0 – je to dobrý cíl? Pracuje pro nás nebo my pro něj? (resp. Průmysl 4.0 příležitost nebo hrozba?).

Stejně jako při předchozích ročnících i letos máte možnost již nyní pokládat dotazy účastníkům kulatých stolů na webu. Své dotazy můžete průběžně klást na adrese sli.do pod značkou #qc2019.

Kromě absolvování odborného programu konference budou mít účastníci možnost osobně se potkávat, sdílet zkušenosti a navazovat nové kontakty či prohlédnout si stánky vystavovatelů. Těšit se můžete i na vystavený prototyp vozu Vision iV z mladoboleslavské automobilky Škoda.

Na konferenci bude vystaven koncept ŠKODA VISION iV.

Zapomenout nesmíme ani na společenský večer, kterým vyvrcholí program prvního dne konference. Součástí večerního setkání bude slavnostní předání tradičních i nových ocenění vyhlášených Českou společností pro jakost. Předány budou ceny Ambasador kvality ČR, cena CSR GURU, bude předán titul Manažer kvality roku a uděleny studentské ceny Cena Františka Egermayera, předána bude prestižní Cena Anežky Žaludové pro významné osobnosti ze světa kvality nebo Cena za návrat do života.

Program celé dvoudenní akce je zajímavý po odborné stránce a pestrý svým složením a přítomností významných českých i zahraničních odborníků.

Těšíme se na setkání s Vámi 11. a 12.  listopadu v Praze v kongresovém hotelu Clarion ve Vysočanech.


Organizátorem akce je Česká společnost pro jakost, z.s. která je svým postavením, zkušenostmi, tradicí a dlouholetou spoluprací se zahraničními (VDA, EOQ, EFQM, AIAG) a národními organizacemi ojedinělá. Již od roku 1990 přinášíme do České republiky inovativní řešení v oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality.


Další informace, přesný program jednotlivých částí, zvýhodněné balíčky vstupů a možnost přihlášení najdete na webových stránkách konference http://qc2019.csq.cz .