Digital factory | 15. 4. 2019

RICAIP přispěje k rozvoji průmyslu budoucnosti v Česku. Výzkumné centrum vznikne v Praze i Brně

Využití umělé inteligence, decentralizované propojení laboratoří a vznik sítě pro vývoj a ověřování aplikací v moderním vysoce automatizovaném průmyslu v Evropě. Projekt RICAIP, díky podpoře 1,3 miliardy korun, umožní na pražském CIIRC ČVUT a brněnském CEITEC VUT vytvoření výzkumného a inovačního centra, jehož cílem je vývoj virtuálních robotizovaných výrobních linek, kterou si bude moci zadat a využívat kdokoliv na světě. Česká republika se má tedy možnost prosadit jako lídr v oblasti pokročilé průmyslové výroby budoucnosti.

Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu, ve zkratce RICAIP, v sobě zhmotňuje futuristické pojetí čtvrté průmyslové revoluce, takzvaného Průmyslu 4.0. Vědci budou vyvíjet vzájemně propojené robotické systémy, kde mezi sebou budou výrobní jednotky nejen schopny komunikovat, ale také se vzájemně učit, díky umělé inteligenci, a spolupracovat s lidskou obsluhou. Strojům i výrobkům bude možné vytvořit digitální dvojče, simulovat výrobu ještě před její realizací a odstranit případné chyby.

„V rámci projektu RICAIP získá CEITEC VUT přibližně 450 mil. Kč, které umožní vybudování a provoz testovacího pracoviště, takzvaný testbed, pro výzkum a ověřování řídicích, diagnostických a robotických systémů pro vysoce automatizovanou výrobu. Příprava testbedu bude zahájena v polovině letošního roku, přičemž technologie budou plně zprovozněny v průběhu roku 2020,“ uvedl Pavel Václavek z výzkumné skupiny Kybernetika pro materiálové vědy, který je za CEITEC VUT hlavním koordinátorem projektu.

Kromě CIIRC ČVUT a CEITEC VUT se na projektu podílí i Německé centrum pro umělou inteligenci (DFKI) a Centrum pro mechatroniku a automatizovanou techniku (ZeMA) v Saarbrückenu. Ohromný úspěch projektu RICAIP podtrhuje to, že je v pouhé desítce úspěšných projektů z celkem dvou stovek podaných žádostí. „Řešení projektu a vybudování specializovaného výzkumného a inovačního centra RICAIP umožní, aby CEITEC prohloubil své výzkumné aktivity ve prospěch digitalizace průmyslu. CEITEC tak prostřednictvím RICAIP podpoří a posílí svoji současnou excelenci výzkumu v oblasti umělé inteligence, průmyslové robotiky a pokročilých výrobních systémů,“ doplňuje Radimír Vrba, ředitel CEITEC VUT.

Zdroj: www.vutbr.cz