Frézování | 13. 9. 2018

Sandvik Coromant předvede na veletrhu AMB ve Stuttgartu nové úspěšné způsoby obrábění kovů

Sandvik Coromant žene odvětví dopředu novými nápady a inteligentními koncepcemi. Použitím nových technologií, postupů a know-how připravuje švédský podnik řešení, která pomáhají zákazníkům při zvládání aktuálních i budoucích úkolů obrábění. Na letošním veletrhu AMB odpovídá Sandvik Coromant s motem „Shaping the future together“ na otázku, jak mohou zákazníci a partneři realizovat výrazně vyšší úroveň produktivity, flexibilnější obráběcí procesy a udržitelnější výrobu.

Utváření budoucnosti výroby

Na svém veletržním stánku E50 v hale 1 představí Sandvik Coromant digitální řešení, která byla navržena pro inteligentnější obrábění a vyšší účinnost výroby. Patří sem systém CoroPlus® ToolGuide, který rychle a přesně doporučuje nástroje podle zadání úkolu a typu materiálu, i knihovna CoroPlus® ToolLibrary, která uživatelům umožňuje integrovat konstrukční skupiny nástrojů přímo do digitálního obráběcího prostředí. Kromě softwarových řešení pro zlepšení účinnosti navrhování a plánování předvede podnik síťová řešení pro řízení nástrojů a procesů.

Výkonné držáky nástrojů Silent Tools™ s pokrokovou konektivitou umožňují podnikům dále rozvíjet výrobu ve smyslu průmyslu 4.0 a digitálních obráběcích procesů. Inovace je součástí platformy CoroPlus® pro navzájem propojená řešení a je zajímavá zejména pro všechny, kteří chtějí pomocí digitálních řešení pozvednout produktivitu a procesní spolehlivost na novou úroveň.

Řešení Silent Tools™ pro vnitřní soustružení s dlouhým vyložením nástroje mají k dispozici konektivitu integrovanou v adaptéru. Nástroje s názvem Silent Tools™ + umožňují získávání dat z obráběcího procesu a jejich odesílání do ovládacího panelu. Obsluha zařízení tak má cenný přehled o tom, co se děje uvnitř tenkých trubicových komponent. Například lze okamžitě zjistit, zda nástroj příliš silně vibruje, nebo zda je ohrožena kvalita povrchu. Systém navíc obsluze pomáhá bezpečně rozpoznat záběr nástroje a omezit tak časy rozběhu a neproduktivní časy.

„Díky kombinaci konektivity CoroPlus® a technologie tlumení Silent Tools™ je Silent Tools™ + řešením, které předznamenává technickou úroveň, jakou budeme moci očekávat od budoucích obráběcích procesů,“ říká Åke Axner, produktový manažer Sandvik Coromant. „Soustružnické adaptéry Silent Tools™ + s integrovanou konektivitou posouvají naši celkovou strategii CoroPlus® vpřed a umožňují zákazníkům vyrábět ještě efektivněji.“

Indikátor vibrací Silent Tools™ + může např. včas rozpoznávat obráběcí problémy a pomáhat odstraňovat potíže související s vibracemi jako např. hluk, špatnou kvalitu povrchu a předčasné opotřebení nástroje. Pomocí funkce „střední výškové nastavení“, která zobrazuje orientaci řezné hrany, ji lze podle potřeby rychle a snadno přizpůsobit. Výsledkem je lepší obráběcí výkon a delší životnost.

Řešení Silent Tools™ + mají mezi adaptérem a řeznou hlavou nové rychlovýměnné rozhraní s klínovým závěrem. Z rychlé a přesné výměny řezné hlavy mají užitek podniky mnoha odvětví, např. výrobci v leteckém průmyslu, kteří obrábějí obrábějí podvozkové komponenty, nebo producenti z ropného a plynárenského odvětví, kteří zpracovávají dlouhé trubicové součásti. Systém Silent Tools™ + je k dispozici pro vybrané trhy v Evropě, např. Německo, Rakousko, Velkou Británii, Francii, Itálii, Česko, Slovensko nebo Maďarsko, ale i pro Severní Ameriku.

Chytré inovace pro maximální produktivitu

Kromě toho všeho mohou odborní návštěvníci na 375 čtverečních metrech veletržního stánku objevovat nejnovější technologie z oborů soustružení, frézování a vrtání. Mimo jiné řešení pro soustružení, která byla vyvinuta pro vysoce moderní výrobu – například CoroCut® QD pro upichování v ose Y nebo postup Prime Turning™ pro soustružení ve všech směrech. S oběma průkopnickými řešeními pozvedla společnost Sandvik Coromant soustružení na novou úroveň.

Obecně rozšířeným názorem je, že soustružení je zcela vyzrálým postupem, který probíhá konstantně v jednom směru od konce obrobku ke sklíčidlu. Ale co by se stalo, kdyby se prosadil zcela nový způsob soustružení? Způsob obrábění, který by pro soustružení znamenal naprostou revoluci a výrobu by posunul na flexibilnější, úspornější a produktivnější úroveň? Vývojoví inženýři ze společnosti Sandvik Coromant prověřili zásady konvenčního soustružení. Zejména zkoumali potenciál operací podélného soustružení, při kterých se nástroj zanořuje do obrobku poblíž sklíčidla a odebírá materiál při pohybu směrem ke koníku. Výsledkem je zcela nový postup soustružení: PrimeTurning™.

Z tohoto celooborově prvního řešení pro soustružení ve všech směrech s jediným nástrojem mají užitek zejména výrobci v automobilovém a leteckém průmyslu. Postup PrimeTurning™ je mimořádně univerzální – je vhodný pro soustružení krátkých, kompaktních komponent i pro obrábění dlouhých, úzkých součástí. Obrábění s vysokými řeznými parametry je stejně dobře možné jako obrábění s menším nastavovacím úhlem a větším úhlem vstupu. Přitom lze vyrábět tenčí a širší třísky, které z řezného poloměru odvádějí zatížení a teplo. Dosahuje se tak vyšších řezných dat a delší životnosti.

Uživatelé mají prospěch i z vyššího vytížení strojů v důsledku minimálních montážních a neproduktivních časů, menšího počtu přerušení výroby a omezení zásob nástrojů – pomocí metody PrimeTurning™ a inovativních nástrojů CoroTurn® Prime tak lze dosáhnout zvýšení výroby o více než 50 procent.

Dlouho očekávané využití dostupného potenciálu strojů

Většina obráběcích strojů nabízí mimořádnou kapacitu výkonu. Někdy však chybějí vhodné obráběcí postupy nebo nástroje pro úspěšné zvýšení tohoto potenciálu. A rozhodující optimalizace jsou často založeny na jednoduchých, ale o to chytřejších nápadech. Platí to i pro Sandvik Coromants CoroCut® QD pro upichování v ose Y – kombinace inovativní procesní metodiky a nového zaměření výsledné řezné síly výrazně zlepšuje stabilitu nástroje.

U konvenčních nástrojových konfigurací podléhá pohyb posuvu v rovině XZ systémovým omezením. Při upichování je výsledný vektor řezných sil nutně směrován jako ohybové zatížení přes průřez nástroje, což s sebou přináší vysoké zatížení a může způsobovat deformace. Řešení Sandvik Coromant pro CoroCut® QD využívá potenciálu moderních soustružnických center a univerzálních strojů pro vedení nástroje ve směru osy Y. Přitom je horní strana vyměnitelné břitové destičky polohována paralelně s koncem břitu. Výsledný vektor řezných sil je směrován přibližně do podélné osy břitu. Tím se eliminují kritická napětí typická pro původní nástroje a pevnost se zvyšuje šestinásobně. To umožňuje vyšší rychlosti posuvu a případně obrábění delších vyložení bez omezení stability.

Nová procesní metodika tak zvyšuje produktivitu a procesní spolehlivost při upichování a zapichování na soustružnických centrech a univerzálních strojích. Tento postup kromě toho vyžaduje pouze minimální změny typického výrobního uspořádání. Protože lze využívat dostupnou výbavu CoroCut® QD, odpadají jakékoli dodatečné náklady na nástroje. Oboustranné upínání obrobku umožňuje další výrazné časové úspory.

V kombinaci s novými řeznými hlavami CoroCut QD® je potenciálu strojů využito zvlášť efektivně. Předběžný test při upichování původní kovové tyče o průměru 120 milimetrů potvrdil, že inovativní nástrojová koncepce umožňuje obrábění o 50 procent delších vyložení a zvýšení produktivity o 300 procent – bez kompromisů ohledně procesní spolehlivosti.

AMB a Sandvik Coromant – to se k sobě hodí!

Sandvik Coromant představuje na veletrhu AMB 2018 nejnovější výrobky a inovativní koncepce, s nimiž mohou zákazníci a partneři dosahovat výrazně vyšší úrovně produktivity – globální lídr trhu s nástroji a obráběcími řešeními přináší například revoluci do soustružení a díky digitálním řešením konektivity zlepšuje celý výrobní proces. „Těšíme se na další úspěšný veletrh AMB, protože tato akce vždy nabízí skvělou příležitost pro osobní setkání se zákazníky a partnery a ještě lepší budoucí spolupráci s nimi. Jsme hrdí, že můžeme ve Stuttgartu představit naše špičková řešení, která pomáhají výrobcům zvyšovat efektivitu, produktivitu a ziskovost,“ vysvětluje Josse Coudré, generální ředitel prodejní oblasti střední Evropa ve společnosti Sandvik Coromant. Díky četným kooperacím s výrobci strojů, mj. jako společný vystavovatel na stánku společnosti DMG Mori, budou nástrojová řešení Sandvik Coromant k vidění na mnoha místech. Navíc je podnik jedním ze sponzorů a referentů dvoudenní zvláštní přehlídky AMB „Digital Way 2018 – Digitální cesty ve výrobě“. Servisní tým Sandvik Coromant i letos podporuje zákazníky a poskytuje jim poradenství v otázkách strojního vybavení před veletrhem AMB i během něj. Pětičlenný tým techniků je na místě již jeden týden před začátkem veletrhu v hale 5, sektoru 5.3.

www.sandvik.coromant.com/cz