Robotizace / Automatizace | 27. 9. 2018

Snaha o bezobslužné měření CNC ve společnosti VAPI s. r. o.

Společnost VAPI s. r. o., která se zabývá výrobou přesných náhradních dílů, komponentů do strojních linek a drobných přípravků pro renomované odběratele, vstupuje s francouzskou společností a jejími vývojáři do jednání vytvořit a aplikovat modulární nástavbu, která umožní již v době konstruování nebo modulování výrobku definovat měřicí body, a ty následně zaslat do periferie měření, kde za pomoci automatizovaného zakládání dojde k měření bez zásahu obsluhy. Výstupní naměřená data budou následně porovnávána s primárními vstupy.

 

Redakčně zpracováno z www.vapi.cz